Varmare väder och förbättrad hydrologisk balans.

Analys vecka 20

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå under veckan, men sjönk under helgen då vädret blev varmare. Denna vecka startar dock på en högre nivå än förra veckan.

Terminspriserna sjönk något utmed hela kurvan under veckan på grund av svagare bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 21

Spotpriserna sjunker troligen denna vecka då vädret blir både varmare och våtare. Detta kommer att förbättra den hydrologiska balansen. Svaga bränsle- och CO2-priser hjälper också till. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna torde sjunka över hela linjen under veckan. Skälen är desamma som för spotpriset, förbättrad hydrologisk balans och svaga bränsle- och CO2-priser. Troligen sjunker alla Nordpools priser något denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,9 öre/kWh (40,4)  SE 2 – 44,9 öre/kWh (40,4)
SE 3 – 44,9 öre/kWh (40,4)  SE 4 – 49,8 öre/kWh (40,4)

Terminspriserna
Kvartal 3 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,9
öre/kWh (48,7)  SE 2 – 42,9 öre/kWh (48,7) 
SE 3 – 44,3
öre/kWh (50,2)  SE 4 – 45,4 öre/kWh (51,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,3 öre/kWh (48,8)  SE 2 – 44,3 öre/kWh (48,8)
SE 3 – 45,9 öre/kWh (50,3)  SE 4 – 46,8öre/kWh (51,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.