Kall väderlek håller uppe spotpriserna.

Analys vecka 18

Spotpriserna steg igen när väderleken blev kallare och drog upp förbrukningen igen efter den varma perioden.

Terminspriserna steg utmed hela kurvan. De närmaste på grund av att inflödena i vattenmagasinen minskar med kall väderlek, något som som gör att man befarar att glappet i den hydrologiska balansen kommer att bestå in i sommaren. Även terminerna längre fram steg, tvärtemot prognosen, mycket på grund av högre CO2-priser.

Prognos vecka 19

Spotpriserna förväntas ligga kvar på en hög nivå ännu en tid då väderleken ser ut att bli kallare än normalt de kommande veckorna. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att gå åt olika håll denna vecka. De närmaste terminerna stiger troligen på grund av kall väderlek som bromsar snösmältningen. Terminerna längre fram kan sjunka då bränslepriserna ser ut att bli lägre.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,0 öre/kWh (37,0)  SE 2 – 43,0 öre/kWh (37,0)
SE 3 – 43,0 öre/kWh (37,0)  SE 4 – 43,0 öre/kWh (37,0)

Terminspriserna
Kvartal 3 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,4
öre/kWh (47,7)  SE 2 – 48,3 öre/kWh (47,5) 
SE 3 – 49,9
öre/kWh (49,1)  SE 4 – 51,0 öre/kWh (50,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,7 öre/kWh (47,3)  SE 2 – 48,6 öre/kWh (47,2)
SE 3 – 50,2 öre/kWh (48,8)  SE 4 – 51,1 öre/kWh (49,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.