Snösmältningen förbättrar den hydrologiska balansen.

Analys vecka 17

Spotpriserna sjönk förra veckan på grund av den varma väderleken och att snösmältningen kommit igång. Något som förbättrar den hydrologiska balansen.

Terminspriserna sjönk utmed hela kurvan förra veckan. De närmaste på grund av varm väderlek och terminerna längre fram tack vare lägre bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 18

Spotpriserna ser ut att stiga något igen denna vecka då kall väderlek kommer in över landet. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna går troligen åt olika håll denna vecka. De närmaste terminerna kan stiga på grund av kall väderlek som bromsar snösmältningen. Terminerna längre fram förutspås ligga stabila eller sjunka tack vare låga bränsle- och CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 37,0 öre/kWh (37,3)  SE 2 – 37,0 öre/kWh (37,3)
SE 3 – 37,0 öre/kWh (37,3)  SE 4 – 37,0 öre/kWh (37,3)

Terminspriserna
Kvartal 3 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,7
öre/kWh (47,8)  SE 2 – 47,5 öre/kWh (47,6) 
SE 3 – 49,1
öre/kWh (49,3)  SE 4 – 50,2 öre/kWh (50,3)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,3 öre/kWh (47,8)  SE 2 – 47,2 öre/kWh (47,7)
SE 3 – 48,8 öre/kWh (49,2)  SE 4 – 49,6 öre/kWh (50,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.