Högre priser priser efter helgerna

Analys vecka 52-53
Spotpriserna låg på en låg nivå under jul- och nyårshelgerna. Detta tack vare låg efterfrågan både på grund av relativ mild väderlek och helgdagarna.
Terminspriserna steg under den senare delen av december på grund av prognoser om en kall januari och förväntat sämre hydrologisk balans. De närmaste terminerna påverkas dessutom av högre spotpriser.

Prognos vecka 1
Spotpriserna har stigit rejält de senaste dagarna med kall väderlek och ökad efterfrågan efter helgerna. Vi ser också stora skillnader i priset mellan dag och natt. Spotpriserna förväntas stiga ytterligare under veckan. Vi ser detta i dag torsdag.
Terminspriserna kan komma att sjunka något trots kall väderlek och försämrad hydrologisk balans, då de nuvarande låga kol- och CO2-priserna betyder mer på lång sikt.


DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-01-07
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 % • Dec 2016, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,2 öre/kWh (14,4)  SE 2 – 46,2 öre/kWh (14,4) 
SE 3 – 46,2 öre/kWh (14,4)  SE 4 – 46,2 öre/kWh (14,4)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, inget jämförpris pga nytt kvartal
SE 1 – 19,4 öre/kWh (-)  SE 2 – 19,5 öre/kWh (-) 
SE 3 – 20,8 öre/kWh (-)  SE 4 – 22,7 öre/kWh (-)

Helår, 2016, pris vecka 51 inom parantes
SE 1 – 20,9 öre/kWh (18,3)  SE 2 – 20,0 öre/kWh (20,1) 
SE 3 – 23,2 öre/kWh (22,9)  SE 4 – 24,3 öre/kWh (22,0)