Kall och torr väderlek stoppar prissänkningar.

Analys vecka 14

Spotpriserna sjönk inte som förutspåtts utan låg relativt stabila, för att starta denna vecka något högre än förra veckan. Torra och kalla väderprognoser samt starkare CO2-priser bromsade nedgången av spotpriserna.

Terminspriserna klättrade uppåt trots prognosen om stabila priser. Högre priser på kol, gas och CO-2 pressade upp terminspriserna.

Prognos vecka 15

Spotpriserna förväntas stiga igen då väderprognoserna är kalla och torra.  Den hydrologiska balansen ser ut att försämras, på grund av små snömängder.Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna för 2019 kommer troligen att stiga något trots att priserna på kol, olja och CO2 ser ut att sjunka igen. Läget för den hydrologiska balansen håller uppe terminspriserna för 2019. Terminerna för 2020 och framåt ser däremot ut att ligga stabila.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,9 öre/kWh (41,2)  SE 2 – 42,9 öre/kWh (41,2)
SE 3 – 42,9 öre/kWh (41,2)  SE 4 – 42,9 öre/kWh (41,2)

Terminspriserna
Kvartal 3 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,9
öre/kWh (43,2)  SE 2 – 46,8 öre/kWh (43,0) 
SE 3 – 48,4
öre/kWh (44,2)  SE 4 – 49,5 öre/kWh (45,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,6 öre/kWh (43,0)  SE 2 – 46,6 öre/kWh (42,9)
SE 3 – 48,0 öre/kWh (44,3)  SE 4 – 48,9 öre/kWh (45,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.