Förbättrad hydrologisk balans, men inte fullt ut.

Analys vecka 13

Spotpriserna sjönk som förväntat under veckan på grund av mild och blåsig väderlek.

Terminspriserna sjönk också över hela linjen, med störst prisnedgång på de närmaste terminerna. Både svaga bränslepriser och förbättrad hydrologisk balans pressade ner priserna.

Prognos vecka 14

Spotpriserna förväntas sjunka ytterligare då den milda väderleken ser ut att fortsätta i början av april.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna steg något i början av veckan och förväntas ligga stabila resten av veckan. Snömängderna är för små för att snösmältningen ska fylla vattenmagasinen fullt ut, vilket gör att underskottet i den hydrologiska balansen ser ut att kvarstå. Detta har bromsat nedgången av terminspriserna. Från och med denna vecka redovisar vi kvartal 3. Förra veckans priser visas inte.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,2 öre/kWh (41,2)  SE 2 – 41,2 öre/kWh (41,2)
SE 3 – 41,2 öre/kWh (41,2)  SE 4 – 41,2 öre/kWh (41,2)

Terminspriserna
Kvartal 3 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,2
öre/kWh (-)  SE 2 – 43,0 öre/kWh (-) 
SE 3 – 44,2
öre/kWh (-)  SE 4 – 45,2 öre/kWh (-)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,0 öre/kWh (41,6)  SE 2 – 42,9 öre/kWh (41,6)
SE 3 – 44,3 öre/kWh (42,8)  SE 4 – 45,2 öre/kWh (44,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.