Varmare väder ger lägre priser

Analys vecka 12

Spotpriserna låg stabila under början av veckan för att sedan sjunka mot slutet. Detta på grund av mildare väderlek och svagare bränsle- och CO2-priser.

Terminspriserna sjönk över hela linjen. Svagare bränsle- och CO2-priser tillsammans med milda väderprognoser bäddade för detta.

Prognos vecka 13

Spotpriserna förväntas sjunka ytterligare då de kommande två veckorna ser ut att bli milda och nederbördsrika, något som kommer att förbättra den hydrologiska balansen avsevärt. Forsmark 2 kommer visserligen att stängas ner fem dagar, men de prissänkande faktorerna kompenserar mer än väl för detta. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna sjunker troligen av samma anledning som spotpriserna. Osäkerheten kring CO2-priserna kvarstår fortfarande då den slutliga omröstningen om Brexit inte är genomförd. Så vi vet fortfarande inte om Storbritanien accepterar EU:s bud eller om det blir en hård Brexit.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,2 öre/kWh (47,6)  SE 2 – 41,2 öre/kWh (47,6)
SE 3 – 41,2 öre/kWh (47,6)  SE 4 – 41,2 öre/kWh (47,6)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 38,7
öre/kWh (39,6)  SE 2 – 38,6 öre/kWh (39,6) 
SE 3 – 39,2
öre/kWh (40,0)  SE 4 – 40,0 öre/kWh (41,3)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,5 öre/kWh (41,6)  SE 2 – 40,5 öre/kWh (41,6)
SE 3 – 41,7 öre/kWh (42,8)  SE 4 – 42,6 öre/kWh (44,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.