Lägre bränslepriser ger lägre terminspriser

Analys vecka 11

Spotpriserna sjönk trots den kalla väderleken. Detta på grund av svagare bränsle- och CO2-priser.

Terminspriserna sjönk också på grund av svagare bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 12

Spotpriserna förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå trots mildare väderlek. Importen av vindkraft från Tyskland minskar troligen då vindproduktionen ser ut att minska där den kommande tiden.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna sjunker troligen något ytterligare då de kommande två veckorna ser ut att bli mildare samtidigt som de svaga bränsle- och CO2-priserna håller i sig.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,6 öre/kWh (47,6)  SE 2 – 47,6 öre/kWh (47,6)
SE 3 – 47,6 öre/kWh (47,6)  SE 4 – 47,6 öre/kWh (47,6)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,6
öre/kWh (42,9  SE 2 – 39,6 öre/kWh (42,8) 
SE 3 – 40,0
öre/kWh (43,3)  SE 4 – 41,3 öre/kWh (44,5)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,6 öre/kWh (44,8)  SE 2 – 41,6 öre/kWh (44,8)
SE 3 – 42,8 öre/kWh (46,1)  SE 4 – 44,0 öre/kWh (47,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.