Kyligare väder påverkar spotpriserna

Analys vecka 9

Spotpriserna låg stabila förra veckan, då väderleken var mild för årstiden.

Terminspriserna sjönk något eller låg stabila under veckan. Den milda och våta väderleken samt svagare bränsle- och CO2-priser påverkade terminerna. 

Prognos vecka 10

Spotpriserna vänder troligen uppåt igen denna vecka då väderleken är betydligt kallare i stora delar av landet.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen relativt stabila trots kallare väderlek, mest på grund av svaga bränsle- och CO2-priser. De närmaste terminerna kan dock komma att påverkas av den kallare väderleken.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,5 öre/kWh (43,6)  SE 2 – 45,5 öre/kWh (43,6)
SE 3 – 45,5 öre/kWh (43,9)  SE 4 – 45,5 öre/kWh (46,4)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,0
öre/kWh (40,5)  SE 2 – 45,0 öre/kWh (40,5) 
SE 3 – 45,5
öre/kWh (40,7)  SE 4 – 46,8 öre/kWh (42,3)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,3 öre/kWh (42,8)  SE 2 – 47,3 öre/kWh (42,7)
SE 3 – 48,6 öre/kWh (43,7)  SE 4 – 49,7 öre/kWh (45,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.