Mildare väder ger lägre priser

Analys vecka 8

Spotpriserna fortsatte att sjunka, huvudsakligen på grund av mild och våt väderlek.

Terminspriserna sjönk också något under veckan. De närmaste har påverkats av den milda och våta väderleken. Svagare bränsle- och CO2-priser påverkade terminerna längre fram. 

Prognos vecka 9

Spotpriserna kan komma att sjunka ytterligare under veckan på grund av väderläget.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen stabila eller sjunker något under veckan. Orsaken är väderläget och svagare bränsle- och CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,6 öre/kWh (43,6)  SE 2 – 43,6 öre/kWh (43,6)
SE 3 – 43,9 öre/kWh (43,6)  SE 4 – 46,4 öre/kWh (43,6)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,5
öre/kWh (40,9)  SE 2 – 40,5 öre/kWh (40,9) 
SE 3 – 40,7
öre/kWh (41,5)  SE 4 – 42,3 öre/kWh (43,9)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,8 öre/kWh (42,8)  SE 2 – 42,7 öre/kWh (42,7)
SE 3 – 43,7 öre/kWh (43,8)  SE 4 – 45,1 öre/kWh (45,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.