Mildare väder och lägre CO2-priser

Analys vecka 6

Spotpriserna fortsatte att sjunka tack vare mild och våt väderlek, samt av att CO2-priserna har vänt nedåt.

Terminspriserna sjönk också under veckan. De närmaste terminerna tack vare väderläget och terminerna längre fram på grund av sjunkande CO2-priser.

Prognos vecka 7

Spotpriserna förväntas sjunka ytterligare då långtidsprognoserna förutspår mild och våt väderlek fram till början av mars. Detta påverkar den hydrologiska balansen positivt.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna sjunker troligen något även denna vecka. Men då bränslepriserna ser ut att stabiliseras denna vecka dämpas nedgången.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,6 öre/kWh (48,8)  SE 2 – 43,6 öre/kWh (48,8)
SE 3 – 43,6 öre/kWh (50,4)  SE 4 – 43,6 öre/kWh (51,1)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,9
öre/kWh (45,3)  SE 2 – 40,9 öre/kWh (45,3) 
SE 3 – 41,5
öre/kWh (45,9)  SE 4 – 43,9 öre/kWh (48,4)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,8 öre/kWh (46,5)  SE 2 – 42,7 öre/kWh (46,4)
SE 3 – 43,8 öre/kWh (47,5)  SE 4 – 45,5 öre/kWh (49,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.