Mildare väder de närmaste veckorna

Analys vecka 6

Spotpriserna sjönk något under vecka 6. Detta tack vare mildare och våtare väderprognoser samt sjunkande bränslepriser.

Terminsprisernasjönk också under veckan av samma orsaker som spotpriserna, samt att prisökningarna för CO2 sannolikt stannat av.

Prognos vecka 7

Spotpriserna förväntas sjunka något ytterligare då väderprognoserna för de kommande veckorna är milda och nederbördsrika. Inflödet i vattenmagasinen förväntas vara högre än normalt.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas också sjunka något ytterligare, då den hydrologiska balansen förbättras och bränsle- och CO2-priserna ser ut att försvagas något ytterligare.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,8 öre/kWh (54,1)  SE 2 – 48,8 öre/kWh (54,1)
SE 3 – 50,4 öre/kWh (55,7)  SE 4 – 51,1öre/kWh (55,7)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,3
öre/kWh (47,9)  SE 2 – 45,3 öre/kWh (47,8) 
SE 3 – 45,9
öre/kWh (48,4)  SE 4 – 48,4 öre/kWh (50,8)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,5 öre/kWh (48,8)  SE 2 – 46,4 öre/kWh (48,7)
SE 3 – 47,5 öre/kWh (49,8)  SE 4 – 49,2 öre/kWh (51,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.