Kall väderlek ger högre priser

Analys vecka 4

Spotpriserna steg och låg på en hög nivå under hela förra veckan. Den kalla väderleken med hög förbrukning pressade upp priserna i alla prisområden.

De närmaste terminspriserna steg något på grund av samma orsaker som spotpriserna. Terminerna längre fram steg på grund av högre kol- och CO2-priser, samt högre priser i Tyskland.

Prognos vecka 5

Spotpriserna startar något lägre denna vecka, mycket på grund av högre kärnkraftsproduktion.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka något i början av denna vecka. De närmaste av samma skäl som spotpriserna och de längre fram tack vare utsikter om lägre kol- och CO2-priser. Därefter förväntas de ligga stabila resten av veckan.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 62,7 öre/kWh (70,6)  SE 2 – 62,7 öre/kWh (70,6)
SE 3 – 63,7 öre/kWh (70,6)  SE 4 – 63,7öre/kWh (70,6)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 51,3
öre/kWh (52,4)  SE 2 – 51,3 öre/kWh (52,4) 
SE 3 – 51,8
öre/kWh (52,8)  SE 4 – 54,2 öre/kWh (55,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 53,0 öre/kWh (53,5)  SE 2 – 52,9 öre/kWh (53,4)
SE 3 – 53,9 öre/kWh (54,2)  SE 4 – 55,5 öre/kWh (55,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.