Fortsatt låga priser över hela linjen

Analys vecka 50
Spotpriserna låg kvar på en låg nivå under förra veckan. De nästan fulla vattenmagasinen höll
nere priserna även förra veckan.
Terminspriserna sjönk som förväntat något. De våta och varma långtidsprognoserna och god hydrologisk balans pressar priserna nedåt.

Prognos vecka 51
Spotpriserna förväntas stiga denna vecka på grund av högre förbrukning.
Vi ser detta redan idag, onsdag.
Terminspriserna kan sjunka något ytterligare om prognoserna om en mild och nederbördsrik
januari håller i sig.
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2015-10-13
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2015, 50 % • Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 %.

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 25,8 öre/kWh (21,7)  SE 2 – 25,8 öre/kWh (21,7) 
SE 3 – 32,2 öre/kWh (21,7)  SE 4 – 32,2 öre/kWh (21,7)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,8 öre/kWh (21,4)  SE 2 – 19,9 öre/kWh (21,5) 
SE 3 – 20,9 öre/kWh (22,3)  SE 4 – 24,1 öre/kWh (25,4)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,3 öre/kWh (19,9)  SE 2 –  20,1 öre/kWh (19,0) 
SE 3 – 22,9 öre/kWh (21,9)  SE 4 – 22,0 öre/kWh (23,3)