Kall väderlek ger högre priser

Analys vecka 3

Spotpriserna steg som förutspåddes under förra veckan på grund av kallare väderlek och svag hydrologisk balans.

De närmaste terminspriserna steg något på grund av samma orsaker som spotpriserna. Terminerna längre fram steg på grund av högre kol- och CO2-priser, samt högre priser i Tyskland.

Prognos vecka 4

Spotpriserna steg ordentligt idag måndag och förväntas ligga kvar på en hög nivå så länge den kalla väderleken håller i sig.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna för februari och kvartal 2 kan komma att sjunka något då långtidsprognoserna utlovar mildare och mer nederbördsrik väderlek. Terminerna ännu längre fram ser ut att ligga stabila denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 70,6 öre/kWh (45,1)  SE 2 – 70,6 öre/kWh (45,1)
SE 3 – 70,6 öre/kWh (45,1)  SE 4 – 70,6 öre/kWh (45,1)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 52,4
öre/kWh (50,8)  SE 2 – 52,4 öre/kWh (50,7) 
SE 3 – 52,8
öre/kWh (51,6)  SE 4 – 55,2 öre/kWh (54,0)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 53,5 öre/kWh (51,7)  SE 2 – 53,4 öre/kWh (51,6)
SE 3 – 54,2 öre/kWh (52,2)  SE 4 – 55,9 öre/kWh (53,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.