Fortsatt svag hydrologisk balans

Analys vecka 2

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå förra veckan. Svag hydrologisk balans och kalla väderprognoser höll uppe priserna.

Terminspriserna låg stabila med undantag för februari 2019 som steg något av samma anledning som spotpriserna.

Prognos vecka 3

Spotpriserna startar denna vecka lägre än förra, men förväntas stiga igen på grund av den svaga hydrologiska balansen och kall väderlek.
Se priserna timme för timme ››

De närmaste Terminspriserna stiger troligen på grund av svag hydrologisk balans och kall väderlek. För terminerna längre fram är prognoserna osäkra. Brexit-omröstningen den 15:e och Tysklands planer att minska kolproduktionen kan komma att påverka terminerna längre fram.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,1 öre/kWh (50,1)  SE 2 – 45,1 öre/kWh (50,1)
SE 3 – 45,1 öre/kWh (59,6)  SE 4 – 45,1 öre/kWh (64,4)

Terminspriserna
Kvartal 2 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 50,8
öre/kWh (50,9)  SE 2 – 50,7 öre/kWh (50,8) 
SE 3 – 51,6
öre/kWh (51,6)  SE 4 – 54,0 öre/kWh (54,0)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 51,7 öre/kWh (51,9)  SE 2 – 51,6 öre/kWh (51,8)
SE 3 – 52,2 öre/kWh (52,3)  SE 4 – 53,9 öre/kWh (54,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.