Det nya året startar med kall väderlek

Analys

Spotpriserna under 2018 låg ungefär 50 % över snittpriset för 2017. Detta gör att 2018 har haft de högsta spotpriserna sedan 2011. Den största orsaken var bristen på inflöde i vattenmagasinen på grund av lite snö och en torr sommar.
Under jul- och nyårshelgerna sjönk spotpriserna en aning.

Även terminspriserna klättrade uppåt under hösten på grund av den  svaga hydrologiska balansen.

Prognos vecka 2

Spotpriserna kommer troligen att ligga kvar på en hög nivå denna vecka, både på grund av kall väderlek och svag hydrologisk balans. Även starka CO2-priser hjälper till att hålla uppe priserna.
Se priserna timme för timme ››

Även Terminspriserna förväntas ligga kvar på en hög nivå på grund av den fortsatta svaga hydrologiska balansen och kalla väderprognoser för den närmaste tiden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 50,1 öre/kWh (51,9)  SE 2 – 50,1 öre/kWh (51,9)
SE 3 – 59,6 öre/kWh (57,0)  SE 4 – 64,4 öre/kWh (57,1)

Terminspriserna

Kvartal 2 2019, pris kvartal 1, v 52 2018 inom parantes
SE 1 – 50,9
öre/kWh (58,7)  SE 2 – 50,8 öre/kWh (58,6) 
SE 3 – 51,6
öre/kWh (60,3)  SE 4 – 54,0 öre/kWh (62,3)

Helår, 2019
, pris v 52 2018 inom parantes
SE 1 – 51,9 öre/kWh (52,0)  SE 2 – 51,8 öre/kWh (51,9)
SE 3 – 52,3 öre/kWh (52,5)  SE 4 – 54,1 öre/kWh (54,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.