Vintern är på gång och efterfrågan ökar

Analys vecka 50

Spotpriserna steg som väntat på grund av kallare och torrare väderlek.

Terminspriserna steg på grund av torr och kall väderlek som försämrade den hydrologiska balansen. Utöver detta steg både bränsle- och CO2-priserna, vilket ytterligare pressade upp terminspriserna.

Prognos vecka 51

Spotpriserna kommer troligen att ligga kvar på en hög nivå eller till och med stiga mer. Väderprognoserna förutspår endast 70% av den normala nederbördsmängden fram till nyår. Detta håller uppe spotpriserna och de närmaste terminspriserna, trots temperaturer kring det normala.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer mest troligt att stiga ytterligare denna vecka. Nederbördsfattig väderlek, försvagad hydrologisk balans samt höga CO2- och bränslepriser håller uppe terminerna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 63,7 öre/kWh (48,3)  SE 2 – 63,7 öre/kWh (48,3)
SE 3 – 67,6 öre/kWh (48,3)  SE 4 – 67,6 öre/kWh (48,3)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 58,7
öre/kWh (52,3)  SE 2 – 58,6 öre/kWh (52,2) 
SE 3 – 60,3
öre/kWh (53,8)  SE 4 – 62,3 öre/kWh (55,8)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 52,0 öre/kWh (47,3)  SE 2 – 51,9 öre/kWh (47,3)
SE 3 – 52,5 öre/kWh (48,1)  SE 4 – 54,2 öre/kWh (49,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.