Vintern är på gång och efterfrågan ökar

Analys vecka 49

Spotpriserna i elområde 3 och 4 sjönk till samma nivå som de övriga elområdena. Dessa sjönk också något på grund av mild och nederbördsrik väderlek.

Terminspriserna gick åt olika håll under veckan. De närmaste terminerna sjönk något på grund av den milda och nederbördsrika väderleken. Terminerna längre fram, t.ex 2019 steg på grund av högre kolpriser.

Prognos vecka 50

Spotpriserna ser ut att stiga igen när vädret blir kallare och torrare i mitten av veckan. Väderprognoserna förutspår torr väderlek fram till jul. Detta kommer att påverka spotpriserna och de närmaste terminspriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga igen. De närmaste på grund av väderleken och terminerna längre fram på grund av starkare kolpriser och osäkerhet kring CO2-prisernas reaktion i förhållande till Brexit.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,3 öre/kWh (51,5)  SE 2 – 48,3 öre/kWh (51,5)
SE 3 – 48,3 öre/kWh (52,6)  SE 4 – 48,3 öre/kWh (53,2)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 52,3 
öre/kWh (52,5)  SE 2 – 52,2 öre/kWh (52,5) 
SE 3 – 53,8 
öre/kWh (54,0)  SE 4 – 55,8 öre/kWh (56,0)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,3 öre/kWh (47,0)  SE 2 – 47,3 öre/kWh (46,9)
SE 3 – 48,1 öre/kWh (47,7)  SE 4 – 49,9 öre/kWh (49,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.