Vintern är på gång och efterfrågan ökar

Analys vecka 47

Spotpriserna låg som förutspåtts stabila på en relativt hög nivå.

Terminspriserna var oförändrade eller steg något under veckan, i enlighet med prognoserna.

Prognos vecka 48

Spotpriserna ser ut att ta ett steg ner under veckan då nederbörden förbättrar den hydrologiska balansen. Den kallare väderprognoserna dämpar dock prisnedgången. Om kylan blir kvar kommer den att påverka spotpriserna även om den hydrologiska balansen förbättras
Se priserna timme för timme ››

Terminsprisernas förväntas ligga kvar på samma nivå denna vecka då den hydrologiska balansen ser ut att förbättras. Om kylan blir långvarig kommer även terminspriserna att påverkas.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 51,5 öre/kWh (59,6)  SE 2 – 51,5 öre/kWh (59,5)
SE 3 – 52,6 öre/kWh (76,0)  SE 4 – 53,2 öre/kWh (76,5)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 52,5
öre/kWh (52,1)  SE 2 – 52,5 öre/kWh (52,1) 
SE 3 – 54,0
öre/kWh (53,7)  SE 4 – 56,0 öre/kWh (55,7)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,0 öre/kWh (45,2)  SE 2 – 46,9 öre/kWh (45,1) 
SE 3 – 47,7 öre/kWh (45,6)  SE 4 – 49,4 öre/kWh (47,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.