Varma väderprognoser håller nere terminspriserna

Analys vecka 46

Spotpriserna steg i början av veckan för att sedan sjunka tillbaka något då vädret mildrades.

Terminspriserna steg som väntat på grund av de kalla och torra väderprognoserna. Även den försvagade hydrologiska balansen samt starkare bränsle- och CO2-priser samverkade till detta.

Prognos vecka 47

Spotpriserna kan komma att stiga igen på grund av högre efterfrågan, trots att väderprognoserna vred över mot varmare väderlek under helgen. Även den försvagade hydrologiska balansen, samt starkare bränsle- och CO2-priser samverkade till detta.
Se priserna timme för timme ››

Terminsprisernas förväntas sjunka något denna vecka, på grund av mildare väderprognoser och svagare kolpriser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,2 öre/kWh (49,0)  SE 2 – 48,2 öre/kWh (49,0)
SE 3 – 48,2 öre/kWh (49,0)  SE 4 – 48,6 öre/kWh (51,5)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 53,8
öre/kWh (54,1)  SE 2 – 53,7 öre/kWh (54,1) 
SE 3 – 55,7
öre/kWh (56,1)  SE 4 – 57,4 öre/kWh (57,8)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,9 öre/kWh (46,3)  SE 2 – 45,8öre/kWh (46,2) 
SE 3 – 46,3 öre/kWh (46,7)  SE 4 – 48,0 öre/kWh (48,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.