Varma väderprognoser håller nere terminspriserna

Analys vecka 45

Spotpriserna steg i början av veckan för att sedan ligga relativt stabila.

Terminspriserna steg något trots prognosen om stabila priser. De senaste långtidsprognoserna förutspår kallare och torrare väderlek, något som påverkar den den hydrologiska balansen negativt.
Högre CO2-priser påverkade också priserna.

Prognos vecka 46

Spotpriserna kan komma att stiga. En kombination av kallare väderlek, starka CO2-priser och minskad vindproduktion pressar upp priserna. Inflödet i vattenmagasinen förväntas ligga på endast 50 % av det normala de kommande 14 dagarna, detta är också negativt för spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminsprisernas förväntas stiga något även denna vecka. Väderprognoserna, den hydrologiska balansen samt starkare bränsle- och CO2-priser samverkar till detta.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 49,0 öre/kWh (48,9)  SE 2 – 49,0 öre/kWh (48,9)
SE 3 – 49,0 öre/kWh (54,4)  SE 4 – 51,5 öre/kWh (56,8)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 54,1
öre/kWh (49,9)  SE 2 – 54,1 öre/kWh (49,8) 
SE 3 – 56,1
öre/kWh (51,5)  SE 4 – 57,8 öre/kWh (53,1)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,3 öre/kWh (42,5)  SE 2 – 46,2 öre/kWh (42,5) 
SE 3 – 46,7 öre/kWh (43,3)  SE 4 – 48,4 öre/kWh (44,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.