Fortsatt låga priser över hela linjen

Analys vecka 49
Spotpriserna sjönk under senare delen av veckan trots prognoser om stabila priser.
Låg efterfrågan och hög produktion pressade ner spotpriserna i hela landet.
Terminspriserna sjönk också, tack vare de varma och nederbördsrika prognoserna som pekar
mot stärkt hydrologisk balans.

Prognos vecka 50
Spotpriserna förväntas stiga något igen, mest på grund av lägre vindproduktion.
Terminspriserna förväntas ligga stabila eller till och med sjunka något. Våta och varma prognoser, och god hydrologisk balans talar för att den sjunkande trenden håller i sig.
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2015-10-13
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2015, 50 % • Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 %.

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,7 öre/kWh (24,8)  SE 2 – 21,7 öre/kWh (24,8) 
SE 3 – 21,7 öre/kWh (24,8)  SE 4 – 21,7 öre/kWh (24,8)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,4 öre/kWh (22,7)  SE 2 – 21,5 öre/kWh (22,8) 
SE 3 – 22,3 öre/kWh (23,3)  SE 4 – 25,4 öre/kWh (25,8)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,9 öre/kWh (20,9)  SE 2 – 19,0 öre/kWh (19,9) 
SE 3 – 21,9 öre/kWh (22,8)  SE 4 – 23,3 öre/kWh (23,7)