Varma väderprognoser håller nere terminspriserna

Analys vecka 44

Spotpriserna låg som väntat relativt stabila under veckan, då prognoserna för den hydrologiska balansen fortfarande ser bra ut.

Terminspriserna låg stabila med marginella sänkningar på några av terminerna. Varma väderprognoser och svagare bränsle och CO-2 priser håller nere terminspriserna.

Prognos vecka 45

Spotpriserna kommer att vara beroende av den hydrologiska balansen och väderleken. Jämfört med förra veckan ligger priserna något högre denna vecka.
Se priserna timme för timme ››

Terminsprisernas förväntas ligga stilla ännu en tid, så länge bränslepriserna och den hydrologiska balansen är stabila.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,9 öre/kWh (44,2)  SE 2 – 48,9 öre/kWh (44,2)
SE 3 – 54,4 öre/kWh (44,2)  SE 4 – 56,8 öre/kWh (44,2)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 49,9
öre/kWh (50,2)  SE 2 – 49,8 öre/kWh (50,1) 
SE 3 – 51,5
öre/kWh (51,8)  SE 4 – 53,5 öre/kWh (53,8)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,5 öre/kWh (42,6)  SE 2 – 42,5 öre/kWh (42,5) 
SE 3 – 43,3 öre/kWh (43,4)  SE 4 – 44,8 öre/kWh (44,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.