Lägre priser - trots att vintern kommer närmare

Analys vecka 43

Spotpriserna sjönk som förutspåtts under den första delen av veckan, för att sedan vända uppåt igen under den senare delen av veckan.

Terminspriserna sjönk under förra veckan, huvudsakligen på grund av svagare bränsle- och CO2-priser. Att väderprognoserna vred mot varmare och våtare väderlek spelar också in.

Prognos vecka 44

Spotpriserna kan komma att ligga stabila eller sjunka något tack var mildare och våtare väderlek. Den hydrologiska balansen förväntas stärkas något denna vecka.
Se priserna timme för timme ››

Terminsprisernas förväntas sjunka något ytterligare denna vecka tack vare svagare bränsle- och  CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,2 öre/kWh (36,8)  SE 2 – 44,2 öre/kWh (36,8)
SE 3 – 44,2 öre/kWh (36,8)  SE 4 – 44,2 öre/kWh (36,8)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 50,2
öre/kWh (50,6)  SE 2 – 50,1 öre/kWh (50,5) 
SE 3 – 51,8
öre/kWh (52,7)  SE 4 – 53,8 öre/kWh (54,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,6 öre/kWh (42,0)  SE 2 – 42,5 öre/kWh (42,0) 
SE 3 – 43,4 öre/kWh (42,8)  SE 4 – 44,8 öre/kWh (44,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.