Stabila priser över hela linjen

Analys vecka 41

Spotpriserna sjönk något under förra veckan, tack vare relativt våt väderlek och lägre bränsle- och CO2-priser.

Terminspriserna sjönk förra veckan av samma orsaker som spotpriserna.

Prognos vecka 42

Spotpriserna förväntas ligga relativt stilla denna vecka då inflödet i vattenmagasinen ser ut att bli gynnsamt. Undantaget verkar vara elområde 4 där spotpriset ökar.
Se priserna timme för timme ››

Även terminsprisernas förväntas ligga kvar på samma nivå då både bränsle- och CO2-priserna ser ut att stabiliseras.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 49,5 öre/kWh (49,2)  SE 2 – 49,5 öre/kWh (49,2)
SE 3 – 49,5 öre/kWh (49,2)  SE 4 – 70,5 öre/kWh (62,2)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 49,3
öre/kWh (52,0)  SE 2 – 49,2 öre/kWh (51,9) 
SE 3 – 51,4
öre/kWh (55,2)  SE 4 – 53,0 öre/kWh (56,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,0 öre/kWh (44,0)  SE 2 – 42,0 öre/kWh (43,9) 
SE 3 – 42,8 öre/kWh (45,6)  SE 4 – 44,5 öre/kWh (46,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.