Våta väderprognoser sänker priserna

Analys vecka 40

Spotpriserna låg relativt stabila förra veckan och prisnedgången bröts. Den våta väderleken avtog och prognoserna förutspår att inflödet i vattenmagasinen åter är på normal nivå. Den hydrologiska balansen har förbättrats men ligger fortfarande under den önskvärda nivån.

Terminspriserna låg också relativt stilla förra veckan. Underskottet i den hydrologiska balansen har minskat de senaste veckorna men starka kol- och CO2-priser håller ännu uppe terminspriserna.

Prognos vecka 41

Spotpriserna förväntas stiga något igen då den hydrologiska balansen är fortsatt under normalt och väderprognoserna är relativt torra. Den relativt milda väderleken dämpar dock prishöjningarna.
Se priserna timme för timme ››

Terminsprisernas förväntas stiga denna vecka på grund av starka kol- och CO2-priser i samklang med den svaga hydrologiska balansen.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 49,2 öre/kWh (47,6)  SE 2 – 49,2 öre/kWh (47,6)
SE 3 – 49,2 öre/kWh (47,6)  SE 4 – 62,2 öre/kWh (48,4)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 52,0
öre/kWh (52,0)  SE 2 – 51,9 öre/kWh (51,9) 
SE 3 – 55,2
öre/kWh (55,2)  SE 4 – 56,2 öre/kWh (56,3)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,0 öre/kWh (44,0)  SE 2 – 43,9 öre/kWh (43,9) 
SE 3 – 45,6 öre/kWh (45,6)  SE 4 – 46,8 öre/kWh (46,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.