Våta väderprognoser sänker priserna

Analys vecka 39

Spotpriserna sjönk något ytterligare då nederbörden har förbättrat den hydrologiska balansen. Dock något mindre än tidigare veckor då väderprognoserna förutspår torrare väderlek en tid framåt.

Terminspriserna gick åt två håll även förra veckan. De närmaste terminerna sjönk tack vare den förbättrade hydrologiska balansen. Helår 2019 och terminerna längre fram steg på grund av högre bränsle- och CO2-priser. Från och med denna vecka byter vi från kvartal 4 2018 till att redovisa kvartal 1 2019.

Prognos vecka 40

Spotpriserna förväntas stiga igen i slutet på veckan då torrare väderlek förutspås. Se priserna timme för timme ››

Terminsprisernas utveckling beror i stor grad på hur väderleken påverkar den hydrologiska balansen framgent. Den hydrologiska balansen har förbättrats under en tid, men om väderleken åter blir nederbördsfattig finns risk för högre terminspriser igen. Även starka bränsle- och CO2-priser stärker just nu terminspriserna.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50% • Dec 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,6 öre/kWh (49,5)  SE 2 – 47,6 öre/kWh (49,5)
SE 3 – 47,6 öre/kWh (49,5)  SE 4 – 48,4 öre/kWh (49,5)

Terminspriserna

Kvartal 1 2019. Pris kvartal 4 2018, inom parantes
SE 1 – 52,0
öre/kWh (46,2)  SE 2 – 51,9 öre/kWh (46,2) 
SE 3 – 55,2
öre/kWh (48,6)  SE 4 – 56,2 öre/kWh (49,1)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,0 öre/kWh (42,1)  SE 2 – 43,9 öre/kWh (42,1) 
SE 3 – 45,6 öre/kWh (44,1)  SE 4 – 46,8 öre/kWh (45,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.