Våta väderprognoser sänker priserna

Analys vecka 38

Spotpriserna sjönk då den hydrologiska balansen har förbättrats avsevärt den senaste tiden.

Terminspriserna gick åt två håll förra veckan. De närmaste terminerna sjönk tack vare den förbättrade hydrologiska balansen. Helår 2019 och terminerna längre fram steg på grund av högre bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 39

Spotpriserna sjunker troligen ytterligare då väderprognoserna för den närmaste tider är fortsatt nederbördsrika. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att fortsätta åt olika håll. De närmaste sjunker troligen på grund av samma skäl som spotpriserna. Terminerna längre fram förväntas stiga på grund av fortsatt stigande bränsle- och CO2-priser.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 49,5 öre/kWh (59,1)  SE 2 – 49,5 öre/kWh (59,1)
SE 3 – 49,5 öre/kWh (59,1)  SE 4 – 49,5 öre/kWh (59,1)

Terminspriserna

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,2
öre/kWh (50,5)  SE 2 – 46,2 öre/kWh (50,5) 
SE 3 – 48,6
öre/kWh (53,0)  SE 4 – 49,1 öre/kWh (53,6)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,1 öre/kWh (40,6)  SE 2 – 42,1 öre/kWh (40,6) 
SE 3 – 44,1 öre/kWh (42,2)  SE 4 – 45,3 öre/kWh (43,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.