Våtare väderprognoser sänker priserna

Analys vecka 37

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå trots prognoser med blötare väderlek och förväntningar om förbättrad hydrologisk balans.

Terminspriserna tog ett rejält steg nedåt under förra veckan. Trenden med stigande CO2-priser bröts och de sjönk från måndagens 26 EUR/t till 20 EUR/t på fredagen. Dessutom stärkte de våta väderprognoserna prisfallet. Konkursen hos den norska tradern Einar Aas påverkade också terminspriserna.

Prognos vecka 38

Spotpriserna kan komma att sjunka igen då den hydrologiska balansen ser ut att förbättras den närmaste tiden. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att sjunka ytterligare då den hydrologiska balansen verkar bli bättre och eftersom CO2-priserna har sjunkit något.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 59,1 öre/kWh (58,2)  SE 2 – 59,1 öre/kWh (58,2)
SE 3 – 59,1 öre/kWh (58,2)  SE 4 – 59,1 öre/kWh (58,2)

Terminspriserna

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 50,5
öre/kWh (54,3)  SE 2 – 50,5 öre/kWh (54,3) 
SE 3 – 53,0
öre/kWh (56,8)  SE 4 – 53,6 öre/kWh (57,3)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,6 öre/kWh (45,7)  SE 2 – 40,6 öre/kWh (45,6) 
SE 3 – 42,2 öre/kWh (47,2)  SE 4 – 43,4 öre/kWh (48,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.