De höga priserna dämpas något

Analys vecka 36

Spotpriserna sjönk något under veckan, med de ligger fortfarande kvar på en hög nivå. Prognoser med blötare väderlek och förväntningar om förbättrad hydrologisk balans påverkade priserna.

Terminspriserna gick åt två håll förra veckan. De närmaste terminerna sjönk på grund av blötare väderprognoser. Terminerna längre fram steg på grund av högre kol- och CO2-priser.

Prognos vecka 37

Spotpriserna kan komma att sjunka ytterligare då den hydrologiska balansen ser ut att förbättras under de närmaste 14 dagarna. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att sjunka något då den hydrologiska balansen verkar bli bättre. Något som borde kompensera för de höga kol- och CO2-priserna.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 58,9 öre/kWh (67,9)  SE 2 – 58,9 öre/kWh (67,9)
SE 3 – 59,9 öre/kWh (68,3)  SE 4 – 60,3 öre/kWh (68,3)

Terminspriserna

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 54,3
öre/kWh (57,8)  SE 2 – 54,3 öre/kWh (57,8) 
SE 3 – 56,8
öre/kWh (60,5)  SE 4 – 57,3 öre/kWh (61,0)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,7 öre/kWh (47,3)  SE 2 – 45,6 öre/kWh (47,2) 
SE 3 – 47,2 öre/kWh (48,7)  SE 4 – 48,4 öre/kWh (49,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.