De höga priserna ligger kvar

Analys vecka 35

Spotpriserna steg något under veckan. Svag hydrologisk balans, höga CO2-priser och begränsad produktion från vind-, vatten- och kärnkraft håller uppe priserna.

Terminspriserna slutade att stiga, men de höga CO2-priserna och svag hydrologisk balans håller kvar de närmaste terminspriserna på en hög nivå. Helår 2019 sjönk däremot ganska rejält.

Prognos vecka 36

Spotpriserna kommer att ligga kvar på en hög nivå även denna vecka, av samma skäl som förra veckan. Svag hydrologisk balans, höga CO2-priser och begränsad produktion från vind-, vatten- och kärnkraft.

Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att stiga ytterligare då den svaga hydrologiska balansen ser ut att fortsatt försvagas ytterligare i den senare delen av september.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 67,9 öre/kWh (68,3)  SE 2 – 67,9 öre/kWh (68,3)
SE 3 – 68,3 öre/kWh (69,5)  SE 4 – 68,3 öre/kWh (69,5)

Terminspriserna

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 57,8
öre/kWh (58,8)  SE 2 – 57,8 öre/kWh (58,7) 
SE 3 – 60,5
öre/kWh (61,4)  SE 4 – 61,0 öre/kWh (61,9)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,3 öre/kWh (60,4)  SE 2 – 47,2 öre/kWh (60,2) 
SE 3 – 48,7 öre/kWh (63,5)  SE 4 – 49,9 öre/kWh (64,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.