Priserna fortsätter uppåt

Analys vecka 34

Spotpriserna steg som förväntat även förra veckan. Låg produktion från vind-, vatten- och kärnkraft samt fortsatt svag hydrologisk balans håller uppe spotpriserna.

Terminspriserna stabiliserades inte som förväntat utan fortsatte att stiga. Högre kol- och gaspriser samt speciellt de högre CO2-priserna samverkade till prisökningarna.

Prognos vecka 35

Spotpriserna kan stiga ytterligare om produktionen från vind-, vatten- och kärnkraften fortsätter att vara begränsad. Även högre CO2-priser hjälper till att hålla uppe priserna. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att stiga ytterligare denna vecka. Svag hydrologisk balans och stigande CO2-priser förväntas hålla uppe terminspriserna ännu en tid.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 68,3 öre/kWh (59,9)  SE 2 – 68,3 öre/kWh (59,9)
SE 3 – 69,5 öre/kWh (61,3)  SE 4 – 69,5 öre/kWh (64,1)

Terminspriserna
Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 60,4 öre/kWh (56,5)  SE 2 – 60,2 öre/kWh (56,3) 
SE 3 – 63,5 öre/kWh (59,3)  SE 4 – 64,1 öre/kWh (59,8)

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 58,8 öre/kWh (55,3)  SE 2 – 58,7 öre/kWh (55,3) 
SE 3 – 61,4 öre/kWh (57,9)  SE 4 – 61,9 öre/kWh (58,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.