Höga priser inleder hösten

Analys vecka 33

Spotpriserna steg som förväntat. Ökad vind- och kärnkraftsproduktion kompenserade inte den stigande efterfrågan som kom med svalare väderlek och slut på semestertider.

Terminspriserna steg över hela linjen. Högre priser i Tyskland, högre kol- och gaspriser samt högre CO2-priser samverkade till detta.

Prognos vecka 34

Spotpriserna ser ut att stiga något ytterligare under veckan, då vind- och kärnkraftsproduktion förväntas minska något. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att stabiliseras denna vecka då den hydrologiska balansen ser ut att sakta förbättras.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 59,9 öre/kWh (58,3)  SE 2 – 59,9 öre/kWh (58,3)
SE 3 – 61,3 öre/kWh (59,4)  SE 4 – 64,1 öre/kWh (59,4)

Terminspriserna
Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 56,5 öre/kWh (40,4)  SE 2 – 56,3 öre/kWh (40,5) 
SE 3 – 59,3 öre/kWh (41,9)  SE 4 – 59,8 öre/kWh (43,1)

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 55,3 öre/kWh (50,1)  SE 2 – 55,3 öre/kWh (50,1) 
SE 3 – 57,9 öre/kWh (52,1)  SE 4 – 58,4 öre/kWh (52,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.