Lägre priser med regn i sikte

Analys vecka 32

Spotpriserna steg trots nederbörden, på grund av ökad efterfrågan och minskad vind- och kärnkraftsproduktion.

Terminspriserna sjönk tack vare svalare och våtare väderlek. De närmaste terminerna sjönk minst då den hydrologiska balansen ser ut att fortsätta vara svag under den närmaste tiden.

Prognos vecka 33

Spotpriserna ser ut att stiga något ytterligare under veckan. Ökad efterfrågan och låg vindproduktion kompenseras inte fullt ut av ökad vatten- och kärnkraftsproduktion. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att stabiliseras denna vecka då det krävs ytterligare nederbörd för att stärka den hydrologiska balansen.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 58,3 öre/kWh (53,7)  SE 2 – 58,3 öre/kWh (53,7)
SE 3 – 59,4 öre/kWh (53,7)  SE 4 – 59,4 öre/kWh (56,7)

Terminspriserna
Helår, 2019
, pris vecka 30, 2018 inom parantes
SE 1 – 40,4 öre/kWh (41,4)  SE 2 – 40,5 öre/kWh (41,4) 
SE 3 – 41,9 öre/kWh (42,7)  SE 4 – 43,1 öre/kWh (43,8)

Kvartal 4, 2018, pris vecka 30, 2018 inom parantes
SE 1 – 50,1 öre/kWh (52,7)  SE 2 – 50,1 öre/kWh (52,7) 
SE 3 – 52,1 öre/kWh (54,7)  SE 4 – 52,8 öre/kWh (55,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.