Lägre priser med regn i sikte

Analys vecka 31

Spotpriserna låg fortfarande kvar på en hög nivå under veckan.

Terminspriserna började sjunka tack vare prognoser om svalare och våtare väderlek

Prognos vecka 32

Spotpriserna ligger kvar på en hög nivå, men sjunker troligen något på grund av våtare väderprognoser. Den hydrologiska balansen kommer att förbättras, men är fortfarande svag trots den förväntade nederbörden  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att sjunka då nederbörd väntas under augusti och med det förbättras den hydrologiska balansen något. Kolpriserna sjunker dessutom så spriset på eventuell import av el från Tyskland sjunker.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 53,7 öre/kWh (55,6)  SE 2 – 53,7 öre/kWh (55,6)
SE 3 – 53,7 öre/kWh (57,7)  SE 4 – 56,7 öre/kWh (59,6)

Terminspriserna
Helår, 2019
, pris vecka 30, 2018 inom parantes
SE 1 – 41,4 öre/kWh (57,5)  SE 2 – 41,4 öre/kWh (57,5) 
SE 3 – 42,7 öre/kWh (60,0)  SE 4 – 43,8 öre/kWh (60,6)

Kvartal 4, 2018, pris vecka 30, 2018 inom parantes
SE 1 – 52,7 öre/kWh (57,2)  SE 2 – 52,7 öre/kWh (57,1) 
SE 3 – 54,7 öre/kWh (59,7)  SE 4 – 55,3 öre/kWh (60,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.