Prisökningarna fortsätter

Analys vecka 29

Spotpriserna ligger kvar på en hög nivå och steg något ytterligare på grund av den torra väderleken som försämrar den hydrologiska balansen.

Terminspriserna fortsatte att stiga under förra veckan trots något lägre bränslepriser. Den varma och torra väderleken överkompenserade detta, så priserna steg.

Prognos vecka 30

Spolpriserna kan komma att stiga ytterligare trots utsikter om nederbörd i delar av Sverige, då detta inte räcker till för att förbättra den hydrologiska balansen i någon högre grad.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förutspås att ligga fortsatt högt och troligen stiga även denna vecka på grund av de relativt torra långtidsprognoserna, men även på grund av starka bränsle- och CO2-priser. 

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 57,2 öre/kWh (55,0)  SE 2 – 57,2 öre/kWh (55,0)
SE 3 – 58,3 öre/kWh (55,0)  SE 4 – 59,1 öre/kWh (55,0)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 57,5 öre/kWh (57,5)  SE 2 – 57,5 öre/kWh (57,3) 
SE 3 – 60,0 öre/kWh (59,8)  SE 4 – 60,6 öre/kWh (60,4)

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris inom parantes.
SE 1 – 57,2 öre/kWh (58,0)  SE 2 – 57,1 öre/kWh (56,9) 
SE 3 – 59,7 öre/kWh (59,4)  SE 4 – 60,4 öre/kWh (60,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.