Semestertider med fortsatt höga priser

Analys vecka 27

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå under veckan. Med varma och torra väderprognoser för de kommande 14 dagarna kommer spotpriset att ligga kvar på en hög nivå, trots semestertider med mindre efterfrågan. Den hydrologiska balansen kommer att sjunka ytterligare då inflödet i vattenmagasinen ligger långt under det normala för årstiden.

Terminspriserna ligger också kvar på en hög nivå, av samma skäl som spotpriserna.  

Prognos vecka 28

Spotpriserna kommer att ligga högt ännu en tid. De torra väderprognoserna håller uppe priserna och inga större nederbördsmängder förväntas den närmaste tiden.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förutspås att ligga fortsatt högt på grund av de torra långtidsprognoserna, men även stärkta bränslepriser. 

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 54,8 öre/kWh (56,5)  SE 2 – 54,8 öre/kWh (56,5)
SE 3 – 54,8 öre/kWh (56,5)  SE 4 – 54,8 öre/kWh (56,5)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 52,0 öre/kWh (54,3)  SE 2 – 53,9 öre/kWh (54,2) 
SE 3 – 55,9 öre/kWh (56,1)  SE 4 – 56,8 öre/kWh (57,0)

Kvartal 4, 2018, förra veckans pris inom parantes.
SE 1 – 52,8 öre/kWh (53,7)  SE 2 – 52,7 öre/kWh (53,6) 
SE 3 – 54,6 öre/kWh (55,5)  SE 4 – 55,7 öre/kWh (56,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.