Fortsatt för årstiden höga priser

Analys vecka 25

Spotpriserna sjönk under veckan, för att sedan stärkas under helgen på grund av de återigen torra långtidsprognoserna. Den hydrologiska balansen förbättrades endast marginellt av förra veckans nederbörd.

Terminspriserna steg igen, huvudsakligen på grund av torrare långtidsprognoser.

Prognos vecka 26

Spotpriserna ser ut att fortsätta uppåt. De torra väderprognoserna och fortsatt svag hydrologisk balans håller uppe priserna. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan också komma att stiga, av samma skäl som spotpriserna.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,3 öre/kWh (42,0)  SE 2 – 48,3 öre/kWh (42,0)
SE 3 – 48,3 öre/kWh (42,0)  SE 4 – 54,3 öre/kWh (42,5)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 48,5 öre/kWh (45,8)  SE 2 – 48,4 öre/kWh (45,8) 
SE 3 – 50,1 öre/kWh (47,3)  SE 4 – 50,7 öre/kWh (48,0)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 49,1 öre/kWh (46,2)  SE 2 – 49,0 öre/kWh (46,2) 
SE 3 – 49,9 öre/kWh (47,0)  SE 4 – 50,2 öre/kWh (47,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.