Höga priser trots nederbörd

Analys vecka 24

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå även vecka 24. Priserna sjönk endast marginellt och låg oförändrat fast på en för årstiden hög nivå.

Terminspriserna  sjönk som förutspåtts något, till följd av de blöta långtidsprognoserna.

Prognos vecka 25

Spotpriserna sjunker troligen något på grund av nederbörden som förväntas under veckan. De något torrare långtidsprognoserna och den svaga hydrologiska balansen håller dock kvar priserna på en relativt hög nivå. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att stiga något igen då de senaste långtidsprognoserna ser betydligt torrare ut än tidigare. Den svaga hydrologiska balansen verkar därför bestå ännu en tid.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,0 öre/kWh (47,9)  SE 2 – 42,0 öre/kWh (47,9)
SE 3 – 42,0 öre/kWh (47,9)  SE 4 – 42,5 öre/kWh (58,6)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 45,8 öre/kWh (44,6)  SE 2 – 45,8 öre/kWh (44,6) 
SE 3 – 47,3 öre/kWh (46,2)  SE 4 – 48,0 öre/kWh (46,8)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 46,2 öre/kWh (45,3)  SE 2 – 46,2 öre/kWh (45,3) 
SE 3 – 47,0 öre/kWh (46,1)  SE 4 – 47,3 öre/kWh (46,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.