Torr väderlek håller uppe priserna

Analys vecka 22

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå. Perioden februari till maj har varit den torraste på 40 år. Så trots att snösmältningen är avklarad är den hydrologiska balansen svag, något som håller uppe spotpriserna.

Terminspriserna steg som förutspåtts, mestadels på grund av den svaga hydrologiska balansen.

Prognos vecka 23

Spotpriserna kan komma att sjunka något när efterfrågan minskar fram mot sommaren. Men så länge den hydrologiska balansen är svag så kommer priserna troligen att ligga relativt högt ännu en tid. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna verkar ligga stabila denna vecka. Det krävs regn som förbättrar den hydrologiska balansen för att priserna ska gå nedåt igen.

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,4 öre/kWh (42,8)  SE 2 – 46,4 öre/kWh (42,8)
SE 3 – 46,4 öre/kWh (44,4)  SE 4 – 49,0 öre/kWh (44,4)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 47,2 öre/kWh (46,0)  SE 2 – 46,9 öre/kWh (46,0) 
SE 3 – 48,7 öre/kWh (47,1)  SE 4 – 49,0 öre/kWh (47,8)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 47,7 öre/kWh (45,4)  SE 2 – 47,4 öre/kWh (45,3) 
SE 3 – 48,4 öre/kWh (46,3)  SE 4 – 47,7 öre/kWh (46,7)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.