Torr väderlek håller uppe priserna

Analys vecka 21

Spotpriserna ligger kvar på en hög nivå på grund av de torra väderprognoserna och svag hydrologisk balans. Jämfört med förra veckan så ligger de till och med några öre högre, om vi bortser från elområde 4 som då låg rejält mycket högre än de övriga.

Terminspriserna steg som förutspåtts under veckan. Den torra och varma väderleken gör att den hydrologiska balansen är fortsatt dålig. Även starka CO2-priser höll uppe terminspriserna. Terminerna längre fram, från helår 19 sjönk däremot något på grund av lägre bränslepriser.

Prognos vecka 22

Spotpriserna kan eventuellt sjunka något på grund av mer vind och den planerade uppstarten av Forsmark 3 i slutet av veckan. Men det är regn och förbättrad hydrologisk balans som ska till för att spotpriserna ska sjunka rejält. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga ytterligare då inflödet i vattenmagasinen är lägre än normalt och den hydrologiska balansen kommer att försämras ytterligare under de kommande två veckorna. 

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,8 öre/kWh (40,5)  SE 2 – 42,8 öre/kWh (40,5)
SE 3 – 44,4 öre/kWh (40,5)  SE 4 – 44,4 öre/kWh (58,0)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 46,0 öre/kWh (45,1)  SE 2 – 46,0 öre/kWh (45,1) 
SE 3 – 47,1 öre/kWh (46,1)  SE 4 – 47,8 öre/kWh (46,8)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 45,4 öre/kWh (44,0)  SE 2 – 45,3 öre/kWh (43,8) 
SE 3 – 46,3 öre/kWh (44,9)  SE 4 – 46,7 öre/kWh (45,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.