Fortsatt låga priser över hela linjen

Analys vecka 48
Spotpriserna steg under förra veckan. Några dagar förekom toppar i elområde tre och fyra. Priserna sjönk igen under helgen för att starta denna vecka lägre än v 48.
Terminspriserna sjönk något tack vare de varma och nederbördsrika prognoserna för december som förutspår stärkt hydrologisk balans.

Prognos vecka 49
Spotpriserna ligger mest troligt stabila den närmaste tiden på grund av de milda väderprognosena.
Terminspriserna förväntas ligga stabila eller sjunka något även denna vecka. Våta och varma prognoser, sjunkande kol- och CO2-priser är orsaken till den här utvecklingen.
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2015-10-13
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix. Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2015, 50 % • Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 %.

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,8 öre/kWh (25,1)  SE 2 – 24,8 öre/kWh (25,1) 
SE 3 – 24,8 öre/kWh (25,4)  SE 4 – 24,8 öre/kWh (25,4)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,7 öre/kWh (23,2)  SE 2 – 22,8 öre/kWh (23,3) 
SE 3 – 23,3 öre/kWh (23,9  SE 4 – 25,8 öre/kWh (26,4)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,9 öre/kWh (21,3)  SE 2 – 19,9 öre/kWh (20,1) 
SE 3 – 22,8 öre/kWh (23,1)  SE 4 – 23,7 öre/kWh (24,0)