Högre spotpriser trots vårväder

Analys vecka 19

Spotpriserna sjönk under veckan fram till torsdag, för att stiga under fredagen och under helgen.

Terminspriserna steg också under veckan mestadels på grund av stigande bränsle- och CO2-priser.
Donald Trumps beslut att säga upp Iranavtalet och återinföra sanktioner gör att oljepriserna stiger.

Prognos vecka 20

Spotpriserna förväntas ligga på en högre nivå än förra veckan. Något som vi ser redan i dag, tisdag.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att ligga kvar på en hög nivå, eller stiga något. De stigande bränslepriserna och en för årstiden relativt svag hydrologisk balans håller uppe priserna

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,5 öre/kWh (25,5)  SE 2 – 40,5 öre/kWh (25,5)
SE 3 – 40,5 öre/kWh (25,5)  SE 4 – 51,8 öre/kWh (25,5)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 42,8 öre/kWh (41,1)  SE 2 – 42,8 öre/kWh (41,1) 
SE 3 – 44,1 öre/kWh (42,3)  SE 4 – 44,6 öre/kWh (42,6)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 41,7 öre/kWh (39,4)  SE 2 – 41,6 öre/kWh (39,3) 
SE 3 – 43,0 öre/kWh (40,8)  SE 4 – 42,8 öre/kWh (40,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.