Vårens prissänkningar tar en paus

Analys vecka 18

Spotpriserna låg kvar på samma nivå som veckan tidigare.

Terminspriserna låg också kvar på samma nivå. Torra väderprognoser och osäkerhet kring olja från Iran, Irak och Venezuela höll uppe terminspriserna.

Prognos vecka 19

Spotpriserna förväntas lägga sig på en lägre nivå denna vecka, på grund av varmare väderlek och helgdagen på torsdag.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att stiga något denna vecka. Den hydrologiska balansen är fortfarande låg och bränslemarknaden är för tillfället osäker. Den 12 maj kommer beslutet i USA kring eventuella sanktioner mot Iran. Samma dag hålls också val till parlamentet i Irak. Också CO2-priserna är starka, även om handeln begränsas denna vecka på grund av helgdagen på torsdag. 

DAGENS ELMIX

Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 25,5 öre/kWh (35,0)  SE 2 – 25,5 öre/kWh (35,0)
SE 3 – 25,5 öre/kWh (35,0)  SE 4 – 25,5 öre/kWh (35,0)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 41,1 öre/kWh (37,8)  SE 2 – 41,1 öre/kWh (37,8) 
SE 3 – 42,3 öre/kWh (39,2)  SE 4 – 42,6 öre/kWh (39,5)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 39,4 öre/kWh (35,4)  SE 2 – 39,3 öre/kWh (35,4) 
SE 3 – 40,8 öre/kWh (36,8)  SE 4 – 40,5 öre/kWh (36,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.