Stabila priser då våren dröjer

Analys vecka 15

Spotpriserna låg relativt stabila under veckan då snösmältningen ännu inte börjat på allvar.

Terminspriserna steg något under veckan, primärt på grund av fortsatt höga bränslepriser.

Prognos vecka 16

Spotpriserna förväntas ligga relativt stabila. Varmare väderlek har minskad efterfrågan som följd, men priserna hålls uppe på grund av underhållsarbeten på kärnkraften (Forsmark 3 och Olkiluoto) samt minskad vindproduktion.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen stabila även denna vecka. Den mildare väderleken som är på väg kan eventuellt pressa ner de närmaste terminerna något.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,9 öre/kWh (41,9)  SE 2 – 45,9 öre/kWh (41,9)
SE 3 – 45,9 öre/kWh (41,9)  SE 4 – 45,9 öre/kWh (41,9)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 38,0 öre/kWh (37,6)  SE 2 – 38,0 öre/kWh (37,6) 
SE 3 – 39,3 öre/kWh (38,9)  SE 4 – 39,7 öre/kWh (39,3)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 35,6 öre/kWh (35,7)  SE 2 – 35,6 öre/kWh (35,7) 
SE 3 – 37,0 öre/kWh (37,1)  SE 4 – 36,6 öre/kWh (36,7)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.