Spotpriserna sjunker när våren närmar sig

Analys vecka 14

Spotpriserna låg relativt stabila under veckan på grund av den fortsatt kalla väderleken, för att sjunka under fredagen.

Terminspriserna steg under veckan på grund av torrare väderprognoser och oväntat starka kolpriser.

Prognos vecka 15

Spotpriserna förväntas sjunka när väderleken blir varmare och snösmältningen står för dörren.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna långt fram förväntas ligga stabila trots att kolpriserna troligen sjunker igen inom kort. Höga CO2-priser och torrare väderprognoser kompenserar detta och håller uppe terminspriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,9 öre/kWh (43,8)  SE 2 – 41,9 öre/kWh (43,8)
SE 3 – 41,9 öre/kWh (43,8)  SE 4 – 41,9 öre/kWh (43,8)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 37,6 öre/kWh (36,2)  SE 2 – 37,6 öre/kWh (36,2) 
SE 3 – 38,9 öre/kWh (37,3)  SE 4 – 39,3 öre/kWh (37,9)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 35,7 öre/kWh (34,1)  SE 2 – 35,7 öre/kWh (34,1) 
SE 3 – 37,1 öre/kWh (35,3)  SE 4 – 36,7 öre/kWh (35,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.