Stabila priser så länge kylan stannar

Analys vecka 13

Spotpriserna låg relativt stabila på grund av den fortsatt kalla väderleken.

Terminspriserna låg också stabila under veckan. De närmaste terminerna steg dock något på grund av högre CO2-priser, något som i viss mån kompenserades av lägre kolpriser.

Prognos vecka 14

Spotpriserna förväntas ligga kvar på en hög nivå även denna vecka. De förväntas inte sjunka i någon större grad förrän våren och snösmältningen tar fart. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna långt fram förväntas ligga stabila och de närmaste terminerna kan komma att sjunka på grund av förbättrad hydrologisk balans när snösmältningen tar fart.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,8 öre/kWh (46,9)  SE 2 – 43,8 öre/kWh (46,9)
SE 3 – 43,8 öre/kWh (46,9)  SE 4 – 43,8 öre/kWh (46,9)

Terminspriserna
Helår, 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 36,2 öre/kWh (35,1)  SE 2 – 36,2 öre/kWh (35,1) 
SE 3 – 37,3 öre/kWh (35,7)  SE 4 – 37,9 öre/kWh (36,5)

Kvartal 3 2018, förra veckans pris kvartal 2, inom parantes
SE 1 – 34,1 öre/kWh (35,2)  SE 2 – 34,1 öre/kWh (35,2) 
SE 3 – 35,3 öre/kWh (35,2)  SE 4 – 35,1 öre/kWh (35,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.