Kylan håller uppe priserna

Analys vecka 12

Spotpriserna låg relativt stabila under veckan, för att stiga under fredagen.

Terminspriserna steg förra veckan tvärt emot prognoserna, trots att kolpriserna sjönk. Högre CO2-priser var den största orsaken till detta.

Prognos vecka 13

Spotpriserna förväntas ligga stabila så länge kylan håller i sig. De senaste långtidsprognoserna förutspår mildare och våtare väderlek. Detta torde pressa ner priserna efter hand. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att ligga kvar på en hög nivå eller stiga något ytterligare. Detta på grund av att snösmältningen är försenad i år samt att CO2-priserna stiger. Prognoserna om mildare och våtare kan däremot dämpa eventuella prishöjningar på de närmaste terminerna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,9 öre/kWh (44,0)  SE 2 – 46,9 öre/kWh (44,0)
SE 3 – 46,9 öre/kWh (44,0)  SE 4 – 46,9 öre/kWh (44,0)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 35,2 öre/kWh (34,0)  SE 2 – 35,2 öre/kWh (34,0) 
SE 3 – 35,2 öre/kWh (34,0)  SE 4 – 35,9 öre/kWh (34,9)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 35,1 öre/kWh (33,3)  SE 2 – 35,1 öre/kWh (33,3) 
SE 3 – 35,7 öre/kWh (33,8)  SE 4 – 36,5 öre/kWh (34,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.