Stabila spotpriser trots varmare väder

Analys vecka 11

Spotpriserna låg som förutspåtts relativt stilla.

Terminspriserna steg i början av veckan, men sjönk igen mot slutet tack vare lägre kolpriser med lägre priser i Tyskland som följd.

Prognos vecka 12

Spotpriserna förväntas ligga stabila då högre export och minskad vindproduktion kompenserar den mildare väderleken. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka ytterligare på grund av lägre kolpriser och i viss mån mildare och våtare väderlek.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,0 öre/kWh (43,3)  SE 2 – 44,0 öre/kWh (43,3)
SE 3 – 44,0 öre/kWh (43,3)  SE 4 – 44,0 öre/kWh (43,3)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 34,0 öre/kWh (34,1)  SE 2 – 34,0 öre/kWh (34,1) 
SE 3 – 34,0 öre/kWh (34,3)  SE 4 – 34,9 öre/kWh (35,0)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 33,3 öre/kWh (33,3)  SE 2 – 33,3 öre/kWh (33,3) 
SE 3 – 33,8 öre/kWh (34,2)  SE 4 – 34,9 öre/kWh (34,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.